Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a dat în judecată Guvernul României, pentru încălcarea libertății religioase a românilor și cere anularea hotărârii care interzice participarea credincioșilor, la evenimentele religioase4 min read

341

Luni, 12 octombrie, a fost depusă la instanța de contencios administrativ a Curții de Apel București o cerere de chemare în judecată a Guvernului României și a Instituției Prefectului Județului Iași, prin care avocatul Daniel Ionașcu solicită, în numele Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), suspendarea hotărârilor și constatarea nulității actelor prin care a fost interzisă participarea credincioșilor la evenimentele religioase.

Respectivele hotărâri sunt nelegale, fiind emise cu încălcarea dispozițiilor legale imperative, a drepturilor și libertăților fundamentale garantate atât constituțional, cât și prin Tratatele la care România este parte, susține avocatul Daniel Ionașcu, președintele executiv al PPU (social-liberal).

Guvernul nu poate să restrângă exercițiul libertății religioase, printr-o ordonanță dată în baza unei legi de abilitare, așa cum impun Constituția României și jurisprundența Curții Constituționale.  

PPU (social-liberal) apreciază că cele două hotărâri încalcă grav dispozițiile legale privind organizarea Bisericii Ortodoxe, dar și drepturile la libertate individuală și libertate a conștiinței. De asemenea, interzicerea participării la evenimente religioase este una vădit discriminatorie, în acest fel aducându-se o gravă atingere libertății religioase.

Restricționarea accesului credincioșilor la sărbătoarea Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, în condițiile în care organizatorul – Arhiepiscopia Iașilor, cu sprijinul autorităților locale, a luat toate măsurile de siguranță ce se impun pentru respectarea de către pelerini a normelor sanitare și de distanțare, în vederea prevenirii și combaterii răspândirii epidemiei de COVID-19, este o măsură nejustificată și abuzivă.

Redăm, mai jos, câteva fragmente din acțiunea depusă la instanță:


Articolul 29 din Constituția României prevede că ”Libertatea credinţelor religioase nu poate fi îngrădită sub nici o formă”. Credințele religioase sunt acele sentimente și acte pe care o persoană le raportează la lumea înconjurătoare și la existență. Libertatea religioasă implică atât o latură interioară cât și una exterioară de manifestare. Din perspectiva laturii interioare, ce presupune dreptul persoanei de a avea sau adopa, în forul interior, o credință, libertatea religioasă are un caracter absolut, în sensul că statul nu poate să o restrângă. Din perspectiva laturii exterioare, presupunând dreptul persoanei în a-și exterioriza respectiva credință, prin participare la slujbe, procesiuni etc., libertatea are un caracter relativ, statul putând să o restrângă, însă doar pe cale de excepție, deoarece regula o constituie imposibilitatea îngrădirii credințelor religioase”.(…)

„În ceea ce privește Hotărârea 35/06.10.2020 apreciem că este nelegală, neintemeiată, discriminatorie și abuzivă. Această hotarâre încalcă drepturile fundamentale ale cetațenilor, ale credincioșilor ortodocsi impunând un criteriu discriminator pentru a putea participa la una dintre cele mai importante sărbători religioase – pelerinajul ocazionat de sărbatorirea Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, în municipiul Iași.

Apreciem ca suntem în prezenta unei grave discriminări ce are ca efect restrângerea și înlăturarea exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor garantate de Constituție si Tratatele Internaționale.

Măsurile prin care se limitează drepturile și libertățile fundamentale trebuie sa aibă o temeinică fundamentare, sa aibă ca scop protejarea cetățenilor, in ansamblu și individual, și nu  sa duca la excluderea din viața și cultul religios. Ori limitarea accesului la o sărbătoare atât de importanta pentru orice creștin ortodox, fara un temei legal sau o argumentație pertinenta,  nu este altceva decât un abuz de putere, o încălcare flagrantă a drepturilor și libertaților fundamentale”.(…)

În concluzie, dispozițiile cuprinse in cele doua hotărâri atacate, respectiv art 2 din Hotărârea nr. 47/05.10.2020 privind lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătații publice, adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgența din cadrul Guvernului Ronaniei si  Hotărârea nr. 35/06.10.2020 privind măsurile adoptate în cadru sedinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Iași sunt nelegale, motiv pentru care solicitam anularea acestora”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.