MFP: IMM-urile și microîntreprinderile vor beneficia de granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor4 min read

298

Firmele mici și mijlocii, precum și microîntreprinderile care vor accesa linii de credite și împrumuturi pentru investiții cu garanții de stat vor beneficia de granturi pentru plata dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc, pe urmãtorii 1 – 3 ani, în limita a 800.000 de euro, pentru fiecare întreprindere.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro.

În plus fațã de programul inițial IMM Invest, Guvernul a decis cã vor putea beneficia de garantarea creditelor și ajutor de stat pentru acoperirea dobânzilor și comisioanelor de administrare și risc și companiile ce activeazã în domeniul intermedierilor financiare și asigurãri, tranzacții imobiliare și activitãți de închiriere și leasing, încadrate în categoria IMM. 

Prin implementarea schemei se estimeazã acordarea de ajutor de stat unui numãr de maximum de 40.000 beneficiari. 

Durata maximã a finanţãrilor este de 6 ani, în cazul creditelor pentru investiţii şi de 3 ani, în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 3 ani. 

Valoarea maximã a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximã a finanţãrii este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totalã a 10 milioane de lei. 

Bãncile vor analiza solicitãrile ținând cont de una dintre cele douã limitãri introduse de lege, pentru respectarea condițiilor ajutorului de stat. Astfel, creditele se vor încadra în dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentatã de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucreazã în cadrul întreprinderilor, dar care se aflã oficial pe statul de platã al unor subcontractanți, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. Un alt plafon care poate fi utilizat pentru determinarea valorii creditului reprezintã 25% din cifra de afaceri netã a beneficiarului pe 2019, respectiv, venitul brut sau norma de venit, în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activitãți independente. 

Dacã beneficiarii depun justificãri din care sã rezulte nevoile lor de lichiditãți (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții), cuantumul împrumutului poate fi majorat, pentru a acoperi nevoile de lichiditãți de la momentul acordãrii, pentru urmãtoarele 18 luni. 

În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau dupã aceastã datã, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depãși masa salarialã anualã, estimatã pentru primii doi ani de activitate. 

Valoarea maximã a fiecãrei finanțãri va fi de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Statul garanteazã 90% din valoarea acestor credite. 

Firmele care aplicã pentru obținerea granturilor depun un document scris prin care se angajeazã sã nu disponibilizeze personalul existent de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgențã, pânã la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activitãții curente a acesteia. 

Ministerul Finanțelor Publice va acoperi prin granturi 100% din dobânzile, comisioanele de administrare și risc pentru liniile de credit/capital de lucru, precum și pentru creditele de investiții. 

Ajutorul nu poate depãși 120.000 de euro, pentru fiecare întreprindere care își desfãșoarã activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro, pentru fiecare întreprindere care își desfãșoarã activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. 

Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordãrii creditelor/liniilor de credit contractate, dupã intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţã şi pânã la 31 decembrie 2020. 

Grantul pentru dobânzi se aprobã anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru urmãtorii 2 ani, doar în condiţiile în care creşterea economicã estimatã de Comisia Naţionalã de Strategie si Prognozã pentru aceastã perioadã se situeazã sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizeazã în condiţiile respectãrii prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. 

Perioada de valabilitate a schemei, respectiv, perioada în care se selecteazã beneficiarii şi se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este cuprinsã între data intrãrii în vigoare a prevederilor ordonanței de urgențã aprobate de Guvern și data de 31 decembrie 2020, iar  perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsã între data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgențã și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii. 

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: activitãţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activitãţi de investigare şi protecţie. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.