MEEMA: A fost adoptată OUG-ul care să susțină interesele economice ale României, prin investițiile în piața energiei4 min read

277

Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a adoptat în ședința de joi, 14 mai, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, prin care se mențin angajamentele asumate față de Comisia Europeană de dereglementare a pieței de energie electrică la 1 ianuarie 2021, necesitatea stimulării investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice, cu impact pozitiv direct asupra economiei și funcționării Sistemului Electroenergetic Național pe termen mediu și lung.

Astăzi, am adoptat o Ordonanță de Urgență foarte importantă, prin care am făcut o serie de modificări la Legea Energiei electrice și a gazelor naturale pentru a permite ANRE să reglementeze pentru a doua perioadă a anului 2020, de la 1 iulie, pentru a respecta calendarul agreat cu Comisia Europeană de dereglementare a prețurilor la energie și gaze naturale de la 1 ianuarie 2021. A doua parte a modificării are legătură și cu programul de guvernare liberal, de a stimula investițiile noi în producția de energie electrică. Prin obligativitatea tuturor de a vinde prin piața centralizată (OPCOM) investitorii străini nu puteau să investească în România, cu contracte de vânzare anticipată. Am adoptat astăzi noi articole prin care permitem derogare pentru investițiile noi, după data de 1 iulie 2020” – a declarat Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Virgil Popescu

Art. I. – Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), care va avea următorul cuprins:„(21) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pe piața concurențială, angro sau cu amănuntul, producătorii pot încheia contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență, pentru energia electrică provenită de la noi capacități energetice de producție, puse în funcțiune după data de 1 iunie 2020.”
2. La articolul 28, după litera b1) se introduce o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:„b2) Pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020, obligația prevăzută la lit. b1) se aplică producătorilor care exploatează unități de producție dispecerizabile, doar pentru unitățile care nu beneficiază de scheme de sprijin, în ordinea crescătoare a preţurilor stabilite de autoritatea competentă, pentru întreaga cantitate de energie electrică necesară consumatorilor casnici pentru care se aplica tarife reglementate, astfel încât acestea să nu fie majorate pestenivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe, acestea putând fi ajustate în funcție de evoluția pieței, fără a putea depăși nivelul menționat anterior;”
3. La articolul 28, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: „să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b1), cu excepția energiei electrice provenite de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (21)”
4. La articolul 29, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), care va avea următorul cuprins:„c1) să tranzacționeze energia electrică provenită de la capacitățile energetice de producție prevăzute la art. 23 alin. (21) prin încheierea de contracte bilaterale în afara pieței centralizate, la prețuri negociate, cu respectarea regulilor de concurență.”
5. La articolul 76, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) Preţurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanţă conform prevederilor art. 28 lit. b1) şi b2) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.”
Art. II. – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei emite reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.