APC Braşov: Locuirea sub liniile de transport de înaltă tensiune6 min read

413

Asociația pentru Parteneriat Comunitar Brașov (APC Brașov) a implementat proiectul Locuirea sub liniile de transport de înaltă tensiune, care are ca scop creșterea nivelului de cunoaștere a problemei accesului la energie electrică în cadrul așezărilor informale, în 8 județe din Romania: Brașov, Argeș, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraș-Severin, Hunedoara.

Prin acest demers au fost identificate așezările aflate sub liniile de înaltă tensiune, cartografiate problemele și nevoile locuitorilor și ale administrațiilor locale pe raza cărora se găsesc aceste așezări și formulate propuneri și recomandări cu privire la accesul la energie electrică, în comunitățile aflate sub liniile de înaltă tensiune.

În urma cercetării în teren și a cercetării online, au fost identificate 105 UAT-uri (cu situații neconforme de coexistență cu liniile de înaltă tensiune), iar în 3 UAT-uri (Unităţi de Administraţie Teritorială) din județele aflate în cadrul proiectului nostru sunt așezări relativ mari aflate sub liniile de înaltă tensiune, în culoarul de siguranță sau în proximitatea liniilor de înaltă tensiune, respectiv, județele Argeș (Călinești și Dragoslavele) şi Brașov (Săcele – Gârcini). Cercetarea în teren a arătat și faptul că sunt mai multe neconcordanțe și incidente în ceea ce privește liniile de 110kV (situații care nu fac obiectul cercetării noastre) și acestea sunt mult mai numeroase decât incidentele și neregulile la liniile de 220 kV și 400 kV.

Conform legislatiei in vigoare (Legea Energiei și Ordin ANRE 4/2007) este interzisă construcția în zona liniilor de înaltă tensiune, astfel:

Calculul se face la jumătate, de la axul principal, spre exemplu in cazul 1B este de 37,5 m stanga si 37,5 m dreapta de la axul liniei.
Aceste reglementări înseamnă că nicio locuință, indiferent de tipul ei nu poate fi racordata legal, cu avize, la curent electric.

Având în vedere situația din teren, situațiile întâlnite și care sunt semnificative pentru locuirea sub liniile de înaltă tensiune se prezintă astfel:

1. Construcții între linii de înaltă tensiune – tip Sânpetru, Județul Brașov

2. Locuire informală extinsă – tip Dragoslavele – Piatra Hotar, Călinești – Valea Corbului, Săcele-Gârcini, parțial Bocșa, în Caraș Severin

3. Locuire în coexistență cu stații de transformare – tip Coasta Cerbului, județul Vâlcea

4. Construcții noi și vechi în proximitatea liniilor – tip Polovragi

5. Cartiere rezidențiale în aria metropolitană a orașelor mari – tip Dudovnicești, județ Dolj

6. Cartiere rezidențiale la marginea orașelor mari – tip Drobeta Turnu Sever, in Județul Mehedinți

7. Locuirea sub linii în zone turistice – tip Râu de Mori, Județul Hunedoara sau județul Brașov, Fundata, Zărnești

8. Locuirea prin îngrădirea accesului la culoarul liniilor și a stâlpilor – în toate județele.

Pentru formularea de propuneri au avut loc în 8 întâlniri județene cu peste 30 de reprezentanți ai autorităților locale, distribuitorilor şi Transelectrica.

Următoarele seturi de idei de soluții au reieșit în urma discuțiilor:

 1. Îmbunătățirea cadrului legislativ
 • prevederi legale care să introducă obligativitatea menționării în cartea funciară, pe extrasul de carte funciară, a sarcinilor existente privind culoarele de siguranță
 • Modificări la L50/1990 privind cuantumul amenzii pentru construcția fără autorizație de construcție, în sensul măririi cuantumului amenzii
 • Prevederea de măsuri drastice împotriva celor ce construiesc în zona de culoar de siguranță.  
 1. Adresarea dimensiunii reale locuirii sub liniile de tensiune
 • Cartografierea tuturor comunităților aflate sub liniile de tensiune și identificarea problemelor cu care se confruntă acestea
 • Identificarea problemelor cu care se confruntă proprietarii rețelelor de transport energie și autoritățile locale în comunitățile aflate sub liniile de tensiune
 • Finanțări pentru îmbunătățirea cartografierii traseelor RET realizate de Transelectrica – suportul prezentat APL și realizarea de cartografieri pe traseele deținute de distribuitori pentru prevenirea așezărilor în zonă de protecție
 • Finanțare pentru studii de risc și studii de soluții pentru așezările informale mari (ex: Valea Corbului, Gârcini, Dragoslavele – Valea Hotarului etc.) aflate în zona RET
 • Finanțare pentru implementarea studiilor de soluții pentru așezările informale mari.

3. Elaborarea de politici publice care vizează comunitățile aflate sub liniile de tensiune

 • Elaborarea unei strategii/ plan de acțiune care să vizeze aceste comunități la nivel național / județean
 • Derularea unor campanii de informare și prevenire la nivel național pentru diminuarea fenomenului
 • Relocare , în cazuri excepționale, a locuințelor aflate în zonă de protecție
 • Responsabilitățile proprietarilor de terenuri vis a vis de coexistența cu culoarul liniei de energie electrică și stâlpi, să fie descris foarte clar.

4. Îmbunătățirea cadrului administrativ

 • Portal UAT unitar al capacităților energetice
 • Comunicare bidirecțională între transportatori și distribuitori de energie și UAT-uri

5. Evaluarea impactului liniilor de tensiune asupra sănătății publice

 • Realizarea unor studii care să arate dacă starea de sănătate a locuitorilor este influențată de Efectul Corona (descărcarea electrică care apare în jurul unor conductoare de înaltă tensiune), efect ce este însoțit de fenomene luminoase, acustice și chimice. Efectele zgomotului, denumit în literatura de specialitate „zgomot alb„ sunt diverse, fiind raportate stări de neliniște, nervozitate sau altele

Aceste propuneri au fost discutate în interviuri cu autorități centrale: ANRE; MLPDA (Planifiicare strategica, AMPOR), Transelectrica, MFE- PNCR, ANCPI, dar si înt-o intâlnire de lucru comună cu organizații neguvernamentale care activează în domeniul locuirii și cu autorități centrale și reprezentanți MLPDA.

La final, au fost dezbatute 6 idei de soluții practice și aplicabile situației existente:

 • Obligativitatea APL de a realiza planurile urbanistice generale (PUG) în sistemul STEREO 70 (obligativitatea ar exista, dar nu se respectă)
 • Portal UAT național cu funcțiuni energetice
 • Finanțare pentru studii de risc și studii de soluții pentru așezările informale mari (ex: Valea Corbului, Gârcini, Dragoslavele – Valea Hotarului etc.) aflate în zona de protecție și siguranță a RET și RED
 • Finanțare pentru implementarea studiilor de soluții pentru așezările informale mari
 • Analiză la nivel național privind riscurile de sănătate exercitate de câmpurile electromagnetice puternice asupra omului
 • Campanie de informare cu privire la riscurile și consecințele amplasării locuințelor în culoarele de siguranță ale RET și RED

Proiectul ”Locuirea sub liniile de transport de înaltă tensiune” este un proiect pilot pentru România, la acest moment neexistând date publice despre locuirea în aceste zone cu restricții de construire și acces la energie electrică. Scopul a fost aducerea pe agenda națională a problemei locuirii sub liniile de înaltă tensiune, a extinderii acestui fenomen, a situației cetățenilor care locuiesc în aceste zone, în special a celor din așezările informale și care se află în pericol mortal” – spune Mihaela Cârstea, coordonator proiect.

Mihaela Cârstea

APC Brașov va continua monitorizarea situației așezărilor informale, în speccial modul în care s-a respetat legislația cu privire la constituirea Comisiilor județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.