ANAF: Termenul limitã de depunere a Declaratiei unice este mâine, 30 iunie 20203 min read

283

Prin Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor mãsuri fiscale, termenul de depunere a formularului  ”Declarație unicã privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat pânã la data de 30 iunie 2020, inclusiv. 
Prin același act normativ, s-a stabilit cã, dacã Declaratia unicã privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pânã la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordã urmãtoarele bonificatii: 
a) pentru plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurãri sociale si a contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentând obligatii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordã o bonificatie de 5% din aceste sume, dacã toate aceste obligaþii fiscale de platã se sting prin platã sau compensare, integral pânã la data 30 iunie 2020 inclusiv; 
b) pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distantã conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se acordã o bonificatie de 5% din impozitul pe venit, contributia de asigurãri sociale si contributia de asigurãri sociale de sãnãtate. 
Bonificația prevãzutã la lit.b) se acordã numai dacã este îndeplinitã condiția de acordare a bonificației prevãzutã la lit.a), caz în care se aplicã ambele bonificații. 
Declarația unicã se utilizeazã atât pentru declararea venitului realizat și definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020
Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din: activitãți independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursã, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendã, activitãți agricole, pisciculturã și/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã). 
        Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtatesupuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare etc.). 
În condițiile actuale, când este foarte importantã respectarea distanțãrii sociale, Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã amintește contribuabililor cã pot depune Declarația unicã prin mijloace electronice de transmitere la distanțã astfel: 
 – prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual” (SPV); 
 – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã electronicã calificatã. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.