MFP propune o serie de mãsuri de reducere a fenomenului de decapitalizare a societãților din sectorul nefinanciar4 min read

243

Ministerul Finanțelor Publice propune Ordonanța pentru instituirea unor mãsuri privind societãțile decapitalizate, care implemeneazã o serie de prevederi pentru îmbunãtãțirea cadrul legal reprezentat de legea societãților și legea contabilitãții. Mãsurile propuse în proiectul de act normativ a fost discutat cu reprezentanții BNR în cadrul Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențialã (CNSM),  analizele din cadrul grupurilor de lucru arãtând cã existã un numãr mare de companii din economia naționalã care au capitalurile proprii negative sau valoarea acestora se situeazã sub limita reglementatã de legea societãților. Totodatã, mãsurile vizeazã aspecte solicitate atât de reprezentanții Fondului Monetar Internațional (FMI), cât și de alte structuri internaționale.

“Cred cu tãrie cã dacã va crește nivelul de capitalizare al companiilor românești acestea vor putea sã beneficieze pe deplin de condițiile de dezvoltare generate de creșterea economicã.
În plus, vom avea companii mai competitive, care se vor putea integra mai bine în ecosistemul economic european. Îi îndemn pe toți acționarii și administratorii sã vinã în sprijinul mãsurilor cu creșterea nivelului de capitalizare si sã parieze pe economia româneascã! Piața aratã cã existã resurse, iar dacã aceste  resurse sunt aduse în capitalul companiilor, atunci vom avea cu toții de câștigat pe termen lung. Sunt convins cã aceastã mãsurã va determina declanșarea unui proces de îmbunãtãțire semnificativã a sãnãtãții financiare a economiei românești”, a precizat dl Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Mãsurile, care privesc sãnãtatea financiarã a companiilor, vizeazã unele modificãri și completãri ale urmãtoarelor acte normative:

ü        Legea societãților nr. 31/1990:
● Interzicerea acordãrii de avansuri sau împrumuturi acționarilor/asociaților la societãțile care opteazã pentru distribuiri trimestriale de dividende, pânã nu se regularizeazã sumele astfel distribuite în cursul anului. Interdicția menționatã nu vizeazã avansurile acordate în legãturã cu desfãșurarea activitãții economice;
● Clarificarea regulilor referitoare la distribuirea sub formã de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societãții, precum și din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menționarea explicitã a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende asigurã o interpretare unitarã a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”;
● Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acțiuni/pãrți sociale a datoriilor societãții fațã de acționari/asociați, rezultate din împrumuturi sau alte finanțãri acordate de aceștia, la societãțile la care activul net a scãzut sub jumãtate din capitalul social.
● Desemnarea autoritãților cu competențã în domeniul monitorizãrii entitãților care se confruntã cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã și Oficiul Național al Registrului Comerțului și stabilirea clarã a situațiilor în care fiecare din cele douã instituții depun cererea de dizolvare;
● Transferul competenței de soluționare a acțiunilor de dizolvare judiciarã de la instanțele judecãtorești la Oficiul Național al Registrului Comerțului și simplificarea procedurilor de numire a lichidatorului și de efectuare a publicitãții legale a rezoluțiilor de dizolvare.
● Modificãrile propuse vor conduce la lãrgirea accesului la informaþiile înregistrate în registrul comerþului, la simplificarea formalitãților și scãderea costurilor administrative, la degrevarea activitãții instanțelor judecãtorești, precum și la asigurarea unui mediu de afaceri transparent și predictibil.
● Introducerea de noi contravenții și sancțiuni, corespunzãtoare noilor prevederi cuprinse în Legea societãților nr. 31/1990.

ü        Legea contabilitãții nr. 82/1991:
● Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a Legii contabilitãții a persoanelor juridice strãine care au rezidența fiscalã în România în scopul obligãrii acestora sã conducã și evidențã contabilã și sã depunã situații financiare în România pentru a da eficiențã controlului fiscal;
● Introducerea de prevederi exprese prin care sã se stabileascã cu claritate modul de raportare prin situațiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar curent. Scopul acestor dispoziții îl constituie acoperirea pierderii contabile reportate din profiturile curente inainte de distribuirea de dividende.

Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.

Context:
La data de 4 octombrie 2018, Guvernul României a aprobat Memorandul cu tema: „Mãsuri/propuneri de îmbunãtãțire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare în scopul reducerii fenomenului de decapitalizare a societãților”, prin care se propune amendarea cadrului legal reprezentat de legea societãților și legea contabilitãții.
De asemenea, Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențialã (CNSM) a constatat nerespectarea de cãtre firme a pragului minim de capitalizare solicitat prin lege, context în care a fost emisã Recomandarea CNSM nr. R/2/2018 referitoare la implementarea unor mãsuri privind sãnãtatea financiarã a companiilor, prin care se recomandã ca Guvernul sã analizeze posibilitãțile de îmbunãtãțire a cadrului de reglementare privind sectorul companiilor nefinanciare.

Biroul de presã        
Ministerul Finanţelor Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.