COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU COMPETITIVITATE ÎȘI VA CONCENTRA ACTIVITATEA PRINTR-O INIȚIATIVĂ GUVERNAMENTALĂ2 min read

277

Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC), reunit la Ministerul Economiei, a început demersurile de colectare a datelor relevante pentrudirecțiile de acțiune stabilite în privința celor cinci priorități menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate. CIC își propune concentrarea activității printr-o inițiativă guvernamentală pentru competitivitate.

CIC a demarat discuții, în cadrul unui subgrup de lucru, dedicate strategiilor de specializare inteligentă, susținerii potenţialului de inovare, cercetare și de reorientare a industriei către ramurile şi serviciile emergente şi către pieţele internaţionale.Specializarea Inteligentă sau RIS3 (Strategii de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării.

Ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, subliniază importanța acordată identificării de măsuri concrete în domeniul competitivității,pentru susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri românesc:

” Scopul acestei inițiative este de a lansa o platformă de dialog organizat, riguros si clar țintit,între reprezentanții relevanți ai sectorului privat, ai sectorului public şi ai societății civile. Vizăm în mod special companiilor autohtone inovative și de succes” – afirmă ministrul Economiei.

Inițiativa menționată de Gheorghe Șimon va fi implementată prin intermediul unor grupuri de lucru ale CIC, care vor acționa având ca obiective generale:

 • identificarea avantajelor competitive ale României în fiecare sector;
 • identificarea problemelor majore existente în fiecare sector; identificarea priorităţilor în fiecare sector;
 • identificarea companiilor românești inovative din fiecare sector;
 • creșterea productivității companiilor românești din diferite sectoare;
 • dezvoltarea lanțurilor de valoare;
 • creșterea competitivității produselor românești;
 • identificarea politicilor publice de susținere a companiilor din fiecare sector; încurajarea inovării și a transferului de tehnologie;
 • promovarea de măsuri clare de atragere a investitorilor străini pe fiecare sector în parte;
 • alinierea sistemului de educație necesităților actuale și viitoare;
 • dezvoltarea clusterelor românești și a antreprenoriatului;
 • digitalizare.

INFORMAȚII DE BACKGROUND

Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC) a luat ființă prin HG 236/ 2016 și reprezintă o etapă asumată de România în cadrul planului de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.1 Cercetare și inovare.Conform atribuțiilor Comitetul asigurăcooperarea și schimbul de informații interinstituțional, necesar procesului decizional,pentru implementarea și actualizarea Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015-2020, respectiv întocmirea unui Raport anual privind monitorizarea Strategiei. Primul raport, elaborat pentru perioada 2015-2016, a fost prezentat în Comitet în 4 august 2016.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.